BURSA BAROSU

DUYURU:Adli Yardım talepli açılacak davalar için ön adli yardım başvurusu yapılma zorunluluğu kalmamıştır. (24.04.2012)

 

ADLİ YARDIM TALEPLİ AÇILAN DAVALAR İLE İLGİLİ DUYURU

 

7.12.2011 tarihinde yayınlanan duyuru ile adli yardım talepli davalar açılırken yaşanan sıkıntılar ile ilgili olarak gerekli girişimlerde bulunulduğu ve sorunlar giderilinceye kadar yargılama giderlerini karşılayamayacak durumdaki başvuru sahipleri için Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nin 6 ıncı maddesinin a bendinin 3 üncü fıkrası ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun 334 – 340 ıncı maddeleri gereğince dava açılmadan öncelikle adli yardım talebinde bulunulması gerektiği bildirilmişti.

Zira esas dava adli yardım talepli olarak açılmak istendiğinde sadece harçlar alınmıyor, ancak delil ve gider avansları talep ediliyordu. Delil ve gider avanslarının miktarının da yüksek olması sebebi ile tüm bu masraflardan muafiyet sağlayabilecek bir adli yardım kararının öncelikle alınması gerekiyordu.


Sorunların çözümü ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuş, sonrasında da Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği 03.04.2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Yönetmeliğin 45 nci maddesinin 2 fıkrasına göre;

Adli yardım talebiyle açılan dava ve işlerde adli yardım konusunda bir karar verilinceye kadar harç, gider ve delil avansı alınmaz. Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.

Buna göre adli yardım talepli dava açılırken harçlar yanında gider ve delil avansının da alınmayacağı açıkça hüküm altına alınmış, yargılama giderlerini karşılayamayacak durumdaki başvuru sahipleri için HMK 334-340 maddeleri uyarınca yapılacak adli yardım talebinin ayrı bir adli yardım başvurusu ile değil esas dava ile birlikte talep edilmesi mümkün hale gelmiştir.


(Başvuru sahibinin yargılama giderini karşılayıp karşılayamayacağına ilişkin bilgi görev yazılarında bulunmaktadır.)

Esas dava ile birlikte adli yardım talebinde bulunurken iddianın dayandırılacağı delillerin ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgelerin mahkemeye sunulması zorunludur.
Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.


Bursa Barosu Başkanlığı
Adli Yardım Bürosu


 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23