BURSA BAROSU

BASIN AÇIKLAMASI - 03.12.2018 - ENGELLİLER GÜNÜ (03.12.2018)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle
BASIN AÇIKLAMASI
3 Aralık 2018

3 Aralık tarihi, Birleşmiş Milletler kararıyla 1992 yılından bu yana Uluslararası Engelliler Günü’dür. Dünya genelinde engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için elbette bu tarihten önce de yapılan çalışmalar vardı. Yine BM Genel Kurulu’nun 1981 yılını “Engelliler 10 Yılı” ilan etmesiyle birlikte belirlenen hedefler arasında yer alan, tüm ülkelerde engellilere verilen hizmetin koordinasyonundan sorumlu bir kurum oluşturulması kararı doğrultusunda aynı yıl ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın başkanlığında “Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. Türkiye’de engellilere yönelik kamusal farkındalık bu tarihten itibaren başlamış, sonrasında pek çok yasal düzenleme yapılmış, uluslararası anlaşmalara imza atılmıştır.

Yasal düzenlemelerle tüm engelli insanlarımızın eşitlik ilkesi eksenli olmak üzere pozitif ayrımcılığa tabi oldukları hükme bağlanmıştır. Ne yazık ki; bu yasal düzenlemeler de engellilerin sorunlarını çözmekte yetersiz kalmaktadır. Engelli hakları konusunda vatandaşlar yeterince bilinçlendirilmemektedir. Aslında herkes “engelli adayı” olduğunu düşünüp empati kurarak engellilerin sorunlarının farkına varmalı, sorumluluk bilinciyle engelliler için neler yapılabileceği konusundaki çalışma ve eğitimlere katılmalıdır.

Yine, her bireyin temel ihtiyaçlarının iş, eş, aş ve eğitim olduğu gerçeğini öne aldığımızda ne yazık ki bu temel yasa değişikliklerinin engellilerimizi toplum hayatına kazandırmadığını ve hatta uygulama eksiklikleri ve yönetmelik değişiklikleriyle engelli insanlarımıza yeni yeni engeller oluşturulduğunu, adeta evlerine hapsedilerek yazılı kurallara bağlanmayan cezaevleri meydana getirildiğini üzülerek görmekteyiz.

Şöyle ki; Ülkemizde 12 milyon engelli ve 10’a yakın engel grubu vardır. Engelliler özellikle; erişebilirlik, eğitim, sağlık, toplu taşıma ve istihdam konularında önemli sorunlar yaşamaktadırlar. Engelli bireylerin rehabilitasyon hizmetleri, yardımcı cihaz, tıbbi sarf malzemesi vb. hayati öneme sahip ihtiyaçlarının karşılanmasında sorunlar vardır. İşverenler, engelli yurttaşları istihdam etmeyi tercih etmemektedirler. İş Kanunu, 50’den fazla kişinin çalıştığı işletmelerde yüzde 3 engelli kotasını zorunlu kılıyorsa da, bazı işverenlerin idari para cezasını ödemeyi göze alarak engelli işçi çalıştırmadıkları da bir gerçektir. İstihdam edilen engelli yurttaşlar ise çalışma koşulları nedeniyle işyerlerinde uzun süreli çalışamamaktadırlar. Devletin, sosyal devlet ilkesi gereği engellilerin önlerindeki tüm engelleri kaldırması, gereken tedbirleri alması, kurallara uymayanlara daha ağır cezalar vermesi gerekmektedir.

Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Bursa Barosu Engelli Hakları Komisyonu’na da değinmek isteriz. Başkanlığımız bünyesinde 2006 yılında kurulan komisyonumuz 12 yıldır aralıksız olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Engellilerin, yalnızca “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” ya da “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” gibi özel günlerle sınırlı kalacak şekilde hatırlanmaları hiç şüphesiz engellilerin sorunlarını çözmeye yetmeyecektir. Anayasa’daki eşitlik maddesi uyarınca engelli yurttaşların da, diğer yurttaşların yararlandığı tüm olanaklardan yararlanması, devletin ise ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler gereğince engellileri kucaklaması gerekmektedir.

Bursa Barosu olarak Engelli Hakları Komisyonumuz ile başta eğitim ve çalışma hakkı olmak üzere anayasamızdaki temel hak ve özgürlüklerin, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalarda mevzuatımıza giren engelli haklarının idarenin keyfiyetine bırakılmayacak şekilde fiilen uygulanabilirliği ve hayata geçirilmesi için tüm resmi ve sivil kuruluşlara dün olduğu gibi yarınlarda da işbirliğine hazır olduğumuzu duyuruyoruz.

Tüm engelli vatandaşlarımızın özel gününü kutluyor, engellerin kalktığı, kaldırılamadığı durumlarda ise engellerin en aza indirildiği günlere hep birlikte ve el ele yürümeyi diliyoruz.

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23