BASIN AÇIKLAMASI (BAOB) : 12 OCAK 2009 (12.01.2009)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle


BASIN AÇIKLAMASI
12 Ocak 2009

Bu ülkenin demokrat, aydın, hukuka saygılı ve cumhuriyete bağlı insanları her ne sebeple olursa olsun - ister vatanseverlik kisvesi altında, isterse kişisel çıkarlar için - devlet içinde veya dışında oluşturulmuş hukuksuz yapılardan ve çetelerden kurtulmayı, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasını istemişlerdir. Bu oluşumların hukukun içinde soruşturulmasının zorunluluk olduğu gerçeğini de asla unutmamışlardır.

Bu itibarla; yaklaşık iki yıldan beri sürdürülen Ergenekon soruşturma ve davasına BAOB bileşenleri mesafeli yaklaşmış, başından beri konunun hukuki boyutuyla ilgilenmiş ve incelemiştir. Sanıkların hak ve özgürlüklerine, masumiyet karinesine ve adil yargılanma hakkının korunmasına saygı gösterilmesini ve yargısız infazlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekmiştir.

Ancak Ergenekon adıyla bilinen soruşturma ve davada anayasaya, ceza hukuku ilkelerine, demokrasinin temel değerlerine, adil yargılanma hakkına ve pek çok evrensel hukuk ilkesine aykırılıklar yapıldığını görmek bizleri kaygılandırmaktadır.

Özellikle son dalga soruşturmada adı geçenlerin bir kısmının geçmişleri itibarıyla ülkenin bölünmez bütünlüğü, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti konusunda taraf olmuş ve iktidarla karşı karşıya gelmiş insanlar olduğu yolunda toplumda kanaat bulunmaktadır. Devleti ve halkı hukuksuz yapılardan kurtarma amacına hizmet etmesini umduğumuz soruşturma ve davada; bu amaçtan uzaklaşarak muhalif kişi veya kuruluşların sindirilmesine, toplumda bir korku ortamı yaratılmasına yönelik olduğu izlenimini vermesinden derin bir kaygı duymaktayız.

Ceza hukukuna uygun biçimde ifadeleri alınmak üzere daveti mümkün olan kişilerin; doğrudan toplum önünde mahkum etmeye ve küçük düşürmeye yönelik gerekçelerle, yakalama kararı çıkarılıp gözaltına alınmaları, evlerinin ve özel hayatlarının didik didik edilmesi kaygılarımızı güçlendirmektedir.

Toplumun ve bizlerin suç ve şüpheli ile mücadele edilmesi yönündeki iradesi, arzusu hukukun içinde olmak kaydıyla bir değer ifade eder. Ergenekon dava ve soruşturmasında bitmek bilmeyen dalgalar ve operasyonlar hukuka olan güveni sarsmaktadır. Hukuk hızlı ve adil olmak zorundadır. Yürümekte olan davanın yanında halen düzenlenecek ek iddianameyi, tam olarak neyle suçlandıklarını ve aleyhlerindeki delilleri bilmeden bekleyen tutuklular bulunmaktadır. Bu arada devam eden ucu açık ve artık günden güne inandırıcılığını yitiren soruşturmalar vardır.

Bu davada; savunma hakkının, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, yargının bağımsız olmadığı yönünde kuvvetli şüphe oluşmuştur.

Bu davada; evrensel hukuk ilkeleri, anayasal ilkeler ve ceza yargılaması ilkeleri ihlal edilmektedir.

Ergenekon dava ve soruşturması, toplumda; dava ve soruşturma sürecindeki hukuksuz uygulamalardan daha çok tahribat yaratmaktadır. İfade özgürlüğü başta olmak üzere pek çok anayasal kavram zarar görmektedir. Korku toplumda yaygın hale gelmektedir. Hukuka ve adalete güven sarsılmaktadır. Hukukun siyasallaştığı inancını oluşturmaktadır. Bu inancın yaygınlaşıp yerleşmesi halinde ülkemizi çetelerden daha büyük tehlikeler beklemektedir. Bu dava çetelerle mücadelenin hukuk içinde yapıldığı bir dava olarak kalmalıdır. Cumhuriyet ile bir hesaplaşma görünümü vermekten kaçınılmalıdır.

Sonuç olarak;
Hukuk devleti içinde kimliği ve konumu ne olursa olsun herkesin yaptığı hukuka aykırı eylemlerinin soruşturulması ve kovuşturulması zorunluluktur. Ancak bunlar yapılırken yine hukukun ve insan haklarının rehber olarak alınması zorunludur. Bugün siyasi emelleri için hukuku kullananlar varsa bir gün kendilerinin de adil yargılanmaya ve bağımsız yargıya ihtiyaçları olacağını unutmamalıdırlar.

BAOB Bileşenleri olarak; yargının, bağımsız bırakılıp dışarıdan zorlanıp yönlendirilmediği takdirde bu davadan da yüzünün akıyla çıkacağına inanıyoruz.

Bursa Akademik Odalar Birliği

 

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23