BASIN AÇIKLAMASI: 9 MART 2009 (DÜNYA KADINLAR GÜNÜ) (10.03.2009)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle


DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE
BASIN AÇIKLAMASI


Eşitsizliğe,ayrımcılığa,sömürüye karşı durmak;

Emeğine,kimliğine sahip çıkmak;

Tepkisizliği ,boyun eğmişliği aşmak;

Örgütlenme isteklerini dile getirmek için KADINLAR 8 MART’I el ele verdik-leri bir gün olarak kutluyor.

”Eşit işe eşit ücret” şeklinde başlayan eşitlik ve özgürlük mücadelesi Birleşmiş Milletler tarafından 1975 yılında DÜNYA KADINLAR GÜNÜ olarak ilan edilmiştir.

Türkiye’de de kadınlar aynı duyarlılık içerisinde harekete geçerek mücadelelerini gerçekleştirmiş,8 mart’la ilgili ilk toplantı 1921 yılında Ankara’da yapılmıştır.

19.Yüzyıl sonlarına doğru,mücadele veren Türk kadınının hareketi,Cumhuriyetin ilanıyla Atatürk devrimlerindeki yerini almıştır.Kadın-erkek eşitliği konusunda yapılan devrimler Eğitim Birliği kanunu,Türk Medeni Kanunu kabul edilmiş, Harf devrimi yapılmış, Kadınların yerel ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını elde etmişler,Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesi CEDAW’ı Türkiye 1985 yılında onaylamıştır.Ailenin Korunmasına dair kanun,Türk Ceza kanunu,İş kanunu,Anayasa’da kadınlar lehine yapılan düzenlemeler,Aile Mahkemelerinin kurulmasıyla kadın haklarında gelişmeler yaşanmıştır.Ancak ne var ki son dönemlerde gerilemeler yaşanmaktadır.Önemli olan ka-dın-erkek eşitliğinin sözde değil özde ailede,kamusal alanda,eğitimde,siyasette aktif olarak yaşama geçirilmesidir.

Temel hak ve hürriyetlerden sosyal adalet ve insan haklarından esinlenen eşitlik ilkesi demokratik toplumun temelidir. Anayasa,yasalarda kadınlar eşit haklara sahip olmalarına rağmen kadınlar fiilen eşit haklara sahip olmadıkları gibi kültürel gelenekler,dini inanç ve uygulamalarla ailede,toplumsal yaşam ve işyerinde kadınlara karşı ayrımcılık çok yaygın bir uygulama şeklinde süregelmektedir. Kadına yönelik ayrımcılığın önüne geçilerek kadının aktif siyaset hayatında yer alması için önündeki engeller kaldırılmalı Siyasi Partiler ve seçim yasalarındaki gerekli değişikler yapılarak eşitlik sağlayacak cinsiyet kotası konulmalıdır.

“İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim,ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin.Mümkün müdür ki bir cismin yarısı topra ğa bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin”

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu(TÜBAKKOM) olarak Cumhuriyete, Atatürk ve devrimlerine olan bağlılığımızı yineliyoruz.

Saygılarımızla.

 


 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23