BASIN AÇIKLAMASI: 16 MART 2009 (16.03.2009)


Bu Haberi

Bu Haberi

TweetleBASIN AÇIKLAMASI

Bugünkü yerel gazetelerde, Anayasa Mahkemesi’nin bir kararından söz edilerek, İmar Yasası’na aykırı yapılarda yasal boşluk olduğu ifade edilmektedir.

İfade biçimi, “kaçak yapılaşmayı teşvik eder” niteliktedir.

Sözü edilen, Anayasa Mahkemesi’nin 17.04.2008 tarih ve 2005/5 ve 2008/93K. Sayılı kararı, 5.11.2008 tarih ve 27045 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.

Karara göre, sadece 3194 sayılı İmar Yasası’nın para cezalarını düzenleyen 42. maddesinin 1. fıkrası iptal edilmiştir.

Buna göre, 4 aylık süre içinde yeni bir yasal düzenleme yapılmasa bile İmar Kanunu’nun diğer hükümleri eskiden olduğu gibi aynen uygulanacaktır. Başka bir deyişle, ruhsat verme, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların yıkılması gibi yaptırımlar aynen devam etmektedir.

Diğer yandan Anayasa’nın 153. maddesine göre “Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez.” Karardan, sadece kesinleşmeyen yargı ve idare kararları yararlanabilecektir. Kesinleşen para cezalarının geri alınması ya da iptali söz konusu değildir.

Ne yazık ki her seçim döneminde kaçak ve ruhsata aykırı yapılar, kamu görevlilerinin müsamahası nedeniyle hızla artmaktadır. Bundan belediye başkanlarının, encümen üyelerinin ve diğer kamu görevlilerinin TCK hükümleri çerçevesinde sorumlu oldukları açıktır.

Yasa dışılığı teşvik eden, görevlerini ihmal eden, kötüye kullanan kamu görevlilerinin hem seçimlerde, hem de yargı önünde hesap vermeleri hukuk devleti olmanın bir gereğidir.

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23