BASIN AÇIKLAMASI (BAOB): 14 MAYIS 2009 (14.05.2009)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle


BASIN AÇIKLAMASI
 
14.05.2009
 
 
BESOB BÜYÜK SANAYİ SİTESİ KONUSUNDA TUTUMUMUZ SİYASİ VE ÇIKAR TEMELLİ DEĞİL, BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDADIR.
 
BESOB ve Toki işbirliğiyle, Kestel İlçesi, Çataltepe mevkii, Çataltepe, Burhaniye, Gözede, Aksu köyleri tapulama sınırları içinde kalan alana BESOB üyelerine iş yeri yapmak amacıyla, Büyük Sanayi Sitesi inşa edilmek istenmektedir.
 
BAOB olarak sürecin en başından beri akademik odalarla bilgi paylaşımı yapılmadan, ortak fikir üretilmeden, kent gündeminde tartışılmadan bu büyüklükteki bir projenin, “ben yaptım oldu” mantığı ile yürütülmesine, projeyi eleştirmemizin bilimsel, nesnel, somut gerçeklerin göz ardı edilerek, tamamıyla siyaseten ve çıkar ilişkilerine dayalıymış gibi kamuoyuna aktarılmasına karşıyız.
 
BAOB olarak projeye karşı olmamızın gerekçesi, bu güne kadar yürüttüğümüz diğer çalışmalarda olduğu gibi, bilimsel gerçeklere dayalı, kent ve kentliyi koruma, daha yaşanabilir bir Bursa yaratma eksenli düşünmemizdir.
 
BAOB olarak, aşağıda belirttiğimiz gerekçelerle yürütülen projeye karşıyız.
 
  • Büyük Sanayi Sitesinin yapılmak istendiği arazi parçası, yaklaşık olarak 600 ha büyüklüğündedir. Bunun 64,3 hektarı orman arazisi, 535,70 hektarı tarım arazisidir. Tarım İl Müdürlüğünden de alınan görüşlerde belirtildiği gibi 535,70 hektarlık arazi içinde kuru ve sulu tarımın yapıldığı, dikili meyve bahçeleri ve meyve fidanlıklarının bulunduğu mutlak tarım arazileri yer almaktadır. Bölgede aktif olarak tarım yapılmaktadır.
 
  • 1/100.000 ölçekli planda bu bölge, tarımsal niteliği korunacak alan ve diğer tarım alanı olarak tanımlanmıştır. Kentin anayasası konumundaki 1/100.000 ölçekli plan ana ilkeleri gereği tarımsal niteliği korunacak alanların mutlak korunması gereklidir.
 
  • Proje alanı, toprak sınıfı açısından incelendiğinde, korunması gereken II. Derece kullanım kabiliyetine sahip alanlar bulunmaktadır. Proje alanında yolun sağ ve sol kısımlarında kalan taban araziler taşınmış topraklar olup topografyası düz-düze yakın ve hafif eğimli, toprak bünyesi yer yer değişmekle birlikte orta ve orta ağırdır. Geçirgenlik orta yavaş, alkalilik, tuzluluk, taşlılık problemi yoktur. Alan tam tarım yapılmaya müsait bölgedir.
 
  • Büyük Sanayi Sitesinin yapılmak istendiği bölge, Bursa Ovasını sulayan derelerin doğduğu bir bölgedir. Bölge içinde su kaynakları yer almaktadır. Ayrıca proje alanının bir kısmı D.S.İ tarafından etütleri devam etmekte olan Çataltepe Göleti ve Sulama alanında kalmaktadır.
 
  • Bölgedeki Gölbaşı gölünün Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde sınırları belirlenmiş mutlak koruma alanı, kısa mesafeli koruma alanı, orta mesafeli koruma alanı, uzun mesafeli koruma alanları vardır. Bursa Büyük Sanayi Sitesi projesinin yapılacağı alan, Gölcük gölü Su Havzası Uzun Mesafeli Koruma alanı dışında kalmaktadır. Ancak üst ölçekli planda da gösterildiği üzere sınıra bitişiktir. Bilindiği üzere yeraltı ve yerüstü su kaynakları birbirleriyle bütünlük arz eden sistemlerdir. Planda koruma sınırı dışında kalması, bu bölgedeki su kaynakları ile etkileşim olmaması anlamına gelmemektedir. Büyük Sanayi Sitesi Projesinde bölgede, ayakkabıcılar, Bıçakçılar, Soğutucular-Bobinajcılar, Dokumacılar, Demirciler, Pvc Doğrama, Elektrikçiler, Geri Dönüşümcüler, Hırdavatçılar, İşlemeciler, Isıtıcılar Ve Benz, Karoseri İmlatçıları, Kuru Temizlemeciler, Mobilyacılar, Matbaacılar, Mermerciler, Muhtelif Sanatkarlar, Oto Boyacılar, Oto Kauçuk Ve Plastikçiler, Oto Tamirciler, Konfeksiyoncular, Gıda Üreticileri, Yedek Parçacılar vb bir çok farklı kullanım türünün yer alması planlanmaktadır. Bu kullanım kararlarının su havzasına etkilerinin uzmanlar tarafından hazırlanacak rapor ile değerlendirilmesi gereklidir. Ancak bilindiği kadarıyla bu konuda uzmanlar tarafından su kaynaklarına etkileri konusunda herhangi bir rapor hazırlanmamıştır.
 
  • Bursa Büyük Sanayi Sitesi Projesi ile kent içinde kalan meslek gruplarının kent dışına çıkarılması öngörülmektedir. Ancak hangi bölgedeki iş yerlerinin bu bölgeye taşındırılacağı, durumda boşalan mevcut alanlarda nasıl bir dönüşümün olacağı, bu bölgelere ne tür fonksiyon atanacağı proje kapsamında değerlendirilmemiştir. Meslek gruplarının ortak bir mekanda, kent dışına çıkarılması kentsel yoğunluğun azaltılması ve merkezin desantralizasyonu açısından olumlu bir yaklaşım olarak algılansa da mevcut bölgelerinin boşaltılmasından sonra bu bölgelere yönelik politika oluşturulmaması proje açısından olumsuzluk arz etmektedir.
 
  • Kent içinde yer alan iş yeri sahiplerinin bu bölgelerden çıkmasından sonra bu bölgelerinin hangi amaçlarla kullanılacağı, net tür bir kentsel dönüşüm olacağı proje kapsamında düşünülmemiş, projenin bu ayağı eksik bırakılmıştır.
 
  • Bursa Büyük Sanayi Sitesi Projesi ile bölgede 4000 adet iş yerinin yapılması ve yaklaşık bu bölgede 50.000 kişinin çalışması öngörülmektedir. İş yeri sayısı ve kullanıcı sayısı düşünüldüğünde bu bölgeye yönelik ciddi bir ulaşım talebinin olacağı tahmin etmek zor değildir. Ancak üst ölçekli planlarda bölgenin kent ile bütünleştirilmesine yönelik herhangi bir ulaşım planlaması öngörülmemiştir. Planlama yaklaşımları açısından ideal olan kent planlama çalışmaları ile ulaşım planlama çalışmalarının eşgüdüm içinde yapılmasıdır.
 
  • Bölgede planlanan 4000 adet iş yerinin ihtiyacı karşılayacak elektrik altyapısı kurulu değildir. Geçmişte o bölgede yaşanan elektrik kullanıma ait sorunlar daha aşılamamış iken ve yeni yükler için planlama bulunmazken böylesi ”hayalci” bir yatırıma girişilmesi ülke ve kişi kaynaklarının heba edilmesidir.
 
Sonuç olarak, BAOB, bu güne kadar sergilediğimiz tarım topraklarının,Su havzalarının korunması, kentimizin doğal kaynaklarının gelecek nesillere yok edilmeden aktarılması konusundaki duruşumuzu Büyük Sanayi Sitesi Projesinde de göstererek, hiçbir siyasi ve çıkar ilişkisine dayanmadan, meslek odası olmanın getirdiği sorumluluk bilincinde bilimsel, teknik ve nesnel gerekçelere dayanan iddialarımızla BESOB tarafından katılımcılıktan, paylaşımcılıktan ve şeffaflıktan uzak olarak yürütülen Bursa Büyük Sanayi Sitesi Projesine ilişkin Toprak Koruma Kurulu kararını ve İl Genel Meclisince onaylanan 1/100.000 ölçekli plan değişikliğini yargıya taşımış bulunmaktayız.
 
BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23