BASIN AÇIKLAMASI: 19.08.2009 (19.08.2009)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle


 

CARGİLL’DE YENİ DÖNEM

Yerel mahkemelerce verilmiş ve Danıştay incelemesinden geçerek kesinleşmiş 7 adet yargı kararı bulunan, halen 2 adet iptal davası devam eden ve yargı kararlarının uygulanmaması sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınmış ve AHİM’de esastan görüşülen, İlimiz Orhangazi İlçesi, Gemiç Köyünde kurulu olan Cargill’e ait mısır işletme tesisinde yeni dönem…

Bu güne kadar hakkında verilen yargı kararlarını bertaraf etmek için bir çok kere imar planları onaylanan, Bakanlar Kurulu tarafından Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen, hatta kendisine özel yasa çıkarılan tesis için yapılan bu girişimlerin hepsi çabalarımız sonucu Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız mahkemelerince engellenmiştir.

Hakkında açılan onlarca davada mahkemelerce verilen kapatma ve yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen, en çok 45 gün kapatılabilmiş ve düştüğü hukuksal sorunlardan kurtarmak için hakkında yasa çıkartılan tek fabrika olan Cargill artık özgür!!!

Bursa İl Özel İdaresince tesisin kapatılması için yasal işlem başlatılması gerekirken, tam aksine tesis yasallaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda Cargill’in başvurusu üzerine hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Bursa İl Genel Meclisinin 7 Temmuz 2009 tarihli toplantısında 240 sayılı karar ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Üstelik tesis hakkındaki yargı tarafından verilen sayısız kapatma kararına rağmen…

Cargill kentin üst ölçekli plan ana kararlarına aykırılıkları, yarattığı çevre kirliliği, yer altı ve yer üsttü sularına, tarım alanlarına yaptığı olumsuz etkiler bir yana, uluslararası baskılar altında, Osmanlıda ki kapitülasyonları anımsatırcasına, Bağımsız Türk Yargısının kararlarının yok sayılması ile bir bakıma Türkiye’nin bağımsızlık sorunu haline dönüşmüştür.

Bu kapsamda, 16 Temmuz 2009 – 16 Ağustos 2009 tarihleri arasında Bursa İl Özel İdaresi’nde askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz etmiş bulunuyor ve buradan İl Genel Meclisine sesleniyoruz…

Yasalara, yargı kararlarına ve kentin üst ölçekli planlara aykırı olarak onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazlarımız göz önünde bulundurularak iptal edilmelidir.

Aksi takdirde bizler, 10 yıla yakın süredir sürdürdüğümüz gibi yasalar çerçevesindeki mücadelemizi sürdürecek ve Cargill’in kapatılması için gereğini yapmaya devam edeceğiz. 19.08.2009


Bursa Barosu Başkanlığı
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23