11-12.03.2011 tarihinde Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Baro Başkanları toplasında, Bursa Barosu’nun “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı” konusundaki görüşü Bursa Baro Başkanı vekili Avukat Şerafettin İrmiş tarafından dile getirilmiştir. (23.03.2011)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle


HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCUK KANUN TASARISI HAKKINDA BURSA BAROSU’NUN GÖRÜŞÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde bulunan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı” ile ilgili olarak; tasarının ortayı çıktığı 2008 yılından itibaren, Bursa Barosu tarafından bu tasarı ile ilgili değerlendirmeler yapılmış, eleştiriler ve tasarı hakkındaki görüşler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Tasarı ile ilgili Bursa Barosu’nun görüş ve önerileri Türkiye Barolar Birliği’ne, Adalet Bakanlığı’na, TBMM’nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin yetkili organlarına iletilmiştir. Tasarı ile ilgili yapılan tüm eleştirilere rağmen, tasarı ilk hazırlandığı haliyle halen TBBM gündeminde bulunmaktadır.

Arabuluculuk Kanun Tasarısı incelendiğinde; Avukatın, arabuluculuk kurumu dışında tutulduğu anlaşılmaktadır. Hatta “Arabuluculuk Avukatların işi değil” veya “Arabuluculuk sistemi içinde avukatların yeri yok” anlamında değerlendirmeler yapıldığı bilinmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, bir yargısal faaliyet olarak kabul edilmesi gereken arabuluculuk kurumu içerisinde, yargının kurucu unsurlarından birisini temsil eden Avukatların yer almaması gerektiği şeklindeki anlayışın kabulü mümkün değildir.

Hukuk sistemimiz dikkate alındığında “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı” hakkında yapılan temel eleştirilerin haklılığı ortadadır.

- Tasarıda düzenlenen hali ile arabuluculuk kurumu, yargı yetkisinin yürütmeye devri anlamını taşımaktadır. Tasarı, avukatsız ve yürütmenin denetiminde bir yargı öngörmektedir.

-Arabuluculuk kurumunun yargıyı hızlandırmak yerine daha da yavaşlatacağı anlaşılmaktadır.

-Arabuluculuk kurumu çok hukukluluk yaratacaktır.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı içinde yer alan ve kabulü mümkün olmayan; hukukçu olmayan kişilerin arabulucu olması, arabuluculuk eğitimi konusundaki düzenleme, arabuluculuk kurumunun teşkilatının Adalet Bakanlığı’na bağlı olması gibi hususların yukarıda belirtilen temel eleştiriler dikkate alındığında tartışılmasına bile gerek yoktur.

Bu düşünceler ile TBMM gündeminde bulunan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı’nın tümü ile reddedilmesi ve tasarının kanunlaşmaması için gerekli demokratik mücadelenin yürütülmesi gerekmektedir.

 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23